Hvorfor vil regjeringen frata oss uføre særfradraget?

den rødgrønne regjeringenMed erfaring fra hvordan det pleier å gå når regjeringen såkalt tar noe på alvor, er det en reell fare for at midler som kunne gå til bedring av uføres livskvalitet blir skuslet bort på ørkesløse utredninger.

Hittil har uføre fått et særfradrag, grunnet høye sykdomsutgifter, som de har kunnet trekke fra på skatten. Frikort for livsnødvendige medisiner er ofte ikke nok. Uføre trenger også hjelp til trening, lindrende behandlinger og annen praktisk hjelp som det offentlige ikke dekker. Uførepensjonen i seg selv er for lav til å kunne tåle nevneverdige ekstrautgifter annet enn til det aller nødvendigste. Derfor har særfradraget vært til stor økonomisk hjelp for denne gruppen.

I fjor bestemte imidlertid regjeringen seg for å fase ut ordningen med særfradrag over tre år. Fra og med skatteåret 2015 vil derfor uføre ikke kunne trekke ekstrautgifter fra på skatten. Begrunnelsen er at regjeringen vil bruke pengene på noe annet, blant annet økt tilskudd til Husbanken for boligtilpasning og andre eksisterende ordninger. Hvilket minner om det gamle ordtaket: Hva gjorde fanden når han ikke ville at noe skulle skje? Jo, han nedsatte en komité. Med erfaring fra hvordan det pleier å gå når regjeringen såkalt tar noe på alvor, er det en reell fare for at midler som kunne gå til bedring av uføres livskvalitet blir skuslet bort på ørkesløse utredninger. Pengene slukes av et byråkrati som stadig eser ut. Eller at de forskjellige vesener og etater omdisponerer midlene, slik Veivesenet har gjort. Midler som skulle gå til sykkelstier og grønne arealer ble i stedet brukt til asfaltering. Ifølge statsministeren var det helt greit og innenfor hva etatene selv kan få bestemme.

Med andre ord: Midler som ikke gis direkte til brukerne, har en egen evne til å smuldre bort og koke bort i kålen. Til og med LO-lederen var betenkt over denne utfasingen av særfradrag. Dessverre har vi ikke lenger noen Gerd Liv Valla til å slå i bordet. Selv LO er således ikke hva det en gang var. Hadde det enda vært slik at uføre kunne trekke nødvendige driftsmidler fra på skatten, slik som bedrifter kan. Jeg tenker på utgifter til smertelindring, trening, drosjer, briller, tilpassede sko, tannlege, rengjøring, handling mv. Da skulle jeg ikke ha protestert på utfasing av særfradraget. Men det går vel med dette som med tilbudet om smertelindring. Det forsvant den 1. april. Og det var dessverre ingen aprilspøk.

Med tanke på at (deler av) den sittende regjering gikk til valg på det store fattigdomsløftet (SV), synes jeg at den har opptrådt særdeles ufint mot alle de som virkelig trodde på dem og derfor stemte på dem. Hva verre er: Som ufør har man intet nettverk og derfor null påvirkningskraft. Man er henvist til å ta de smuler som måtte falle fra de rikes bord. I verdens rikeste land, som ikke nøler med å påta seg idrettsarrangementer i milliardklassen, synes jeg det er direkte skammelig at det offentlige har så lite empati med mennesker som har mistet arbeidsevnen, at de også vil frata oss livskvaliteten.

marita.synnestvedt@gmail.com

12 comments

 1. hei marita

  da blir det i realiteten en ganske stor skatteskjerpelse….
  lurer på om LO og andre organisasjoner ville ha godtatt det samme for sine medlemmer uten å kreve kompensasjon i inntekt…..

  Like

  • Det var nok derfor LO-lederen stilte seg en smule kritisk; bortfallet av særfradraget vil ikke bli kompensert av økning i trygden.

   Men det var jo ikke hans medlemmer. Har uføretrygdete noen som jobber for seg, egentlig?

   Like

 2. Ja…dette har jeg tenkt mye på: HVORDAN FÅ DE TIL Å LYTTE??
  Og skamme seg? 😥
  Jeg vet ærlig talt ikke om jeg orker så mye mer av livet som ufør i 40-årene; i et smertehelvete ..hvor de sparer på alt..handikapbil,særfradrag,de øøøøøker utgiftene..men inntekten er den samme.. eller faktisk mye lavere ifht.til gjennomssnitts “Ola Nordmann” !!!!!!!
  Og jeg har ikke krefter til å gå i fakkeltog e.l.,jeg…for etter 20-30 meter så spruter svetten og tårene av smerter. Hva gjør vi?
  Jeg hadde gått til media,og plaget de til de laget en sak av dette(en føljetong!!) – men er litt vanskelig med ett barn som er det eneste som gir meg litt glede…h*n ble akkurat 19.
  Er jo ikke så kult at mamma er BÅDE uføretrygdet(med alt som står i avisene^^ bl.a ) OG fattig…så forsøker å skåne h*n
  Men “voksen” (dvs over 18 – ikke annet!)er h*n,og flink på skolen…!
  “så da straffes vi igjen..barnet vil studere,og er så dyktig at h*n går ut med 5 i snitt etter 13 års skolegang”…meeeeen behovsprøvd stipend f.eks – dette året h*n bor hjemme og går på høyskole…neeei..det går ikke!
  Hadde vi jukset,og satt adressen hos slektninger..eller t.o.m GÅTT PÅ NAV…..hadde h*n hatt krav på over 4000,-bare til husleie her hjemme(for utgiftene er de samme!! Om h*n er 17 eller 19!
  Men både h*n og jeg vil holde navnet utenfor NAV o.l.så lenge det er en sjans for å kunne få være “vanlig”…
  men NOE må vi gjøre – jeg er så lei av at de utnytter akkurat det faktum at de fleste av oss nettopp av helsemessige grunner ikke klarer å LAGE BRÅK OG HOLDE DE ANSVARLIG! 😦

  Like

  • Det er her sosiale medier; blogger, Facebook, debattsteder på nettet kommer inn i bildet. Samt at politikernes og byråkratenes mailadresser ligger ute på nettet. Det er bare å pepre dem med mail. Det gjør jeg.

   Jeg vet også at det virker. Når man finner hverandre på nettet og går på “synderne” i samlet flokk, må noen reagere. Stå på!

   Like

 3. marita…..

  ad årets mellomoppgjør –
  ‘I dag er gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 406000 kroner.
  Lønnstillegg gitt sent på året i fjor, som får statistisk virkning i år, er 1,2 prosent. 0,75 kroner i generelt tillegg utgjør 0,3 prosent. Tilleggende til de lavlønte utgjør rundt 0,1 prosent.
  I tillegg kommer de lokale forhandlingene, som anslås til rundt 1,8 prosent. Det gir en ramme på 3,4-3,5 prosent.
  Det fremstår som lite men når inflasjonen anslås til rundt en prosent gir det likevel en pen reallønnsvekst på rundt 2,4 prosent.
  I kroner og øre utgjør 3,5 prosent vel 14000 kroner.’

  så da bør vel alle pensjonister få tilsvarende kronebeløp – det er jo ingen som lever av prosenter……

  Like

  • Uføre må i hvert fall få så mye at de (vi) har mulighet til å leve, ikke bare eksistere. Nå er heller ikke uføre en homogen masse. De (vi) er like forskjellige som andre grupper. Noen kan jobbe, men får ikke jobb – ingen arbeidsgivere vil ha medarbeidere som lukter sykefravær eller tilrettelegging – andre har ingen arbeidevne.

   Like

 4. Ja vi kan bare eksistere og går en i banken og spør etter lån da får en nei, men med lang kamp kan det gå. Bankene krever så høy bruttoinntekt og det har ikke trygdede selv om nettoen er ok for noen, men den spises fort opp av legebesøk og medikamenter, så de som kaller folk som er uføre for snyltere på samfunnet skulle virkelig fått følt hva det er å være trygdet i Norge. Nei det er ingen dans på roser. Denne rødgrønne regjeringen er den mest tafatte som har hvert etter 1945. Se bare på tannhelsen, tannbehandlingen som de snart har lovet i flere perioder nå, hva har de gjort for å klare å innfri dette i Norge, ingenting.

  Like

    • Særfradraget som uføre kunne (og fremdeles kan benytte rester av) føre på selvangivelsen var antakelig ment å skulle dekke også dette. Det var et fradrag alle med dårlig helse og dårlig økonomi, men med store utgifter til medisiner, behandlinger mv skulle kunne benytte seg av. Det var ikke listet opp at optiker og briller var inludert mens hull i tennene ikke var det. Det var opp til den uføre selv å styre midlene.

     En av begrunnelsene for å fjerne særfradraget helt er – i tillegg til å spare penger – den innbilte troen på at de eksisterende sosiale ordninger skal bli så mye bedre. I løpet av den tiden jeg har levd har vi bare opplevd det motsatte. Uansett hvem som sitter med regjeringsmakt.

     Like

   • Jeg vet at jeg har lest noe om dette, men husker ikke akkurat hva. Mulig det var at uføre etter hvert skal kunne søke om refursjon for store utgifter til tannlegebehandling. Men jeg er ikke sikker. Det blir vel uansett et njet, fordi kommunen eller bydelen mangler penger til den slags. Merk deg at jeg skriver den slags, fordi kommuner eller bydeler flest har som regel penger til hva fattige vil betegne som ekstravaganse.

    Like

  • Jeg er hjertens enig med deg. Forskjellene mellom fattige og rike har økt gjennom de siste tiårene. Den rødgrønne regjeringen har ikke gjort noe for å tette igjen gapet. Snarere tvert i mot.

   Vi har fått hva vi kaller et totredjedelssamfunn: Så lenge to tredjedeler synes de har det bra nok – og stemmer på de partiene som fører en tilfredsstillende politikk for flesteparten av befolkningen – vil de fattige alltid tape. Vi omtalte bl a det Storbritannia som Margaret Thatcher skapte for et slikt totredjedelssamfunn. Jf budskapet om hennes død i dag.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.