Cash is trash – Plastic is fantastic

IMG_0175Når en tigger vifter med pappkruset eller spør meg om jeg har noen småpenger å avse, blir svaret faktisk nei. Jeg har hverken mynter eller sedler på meg.

Plastic is fantastic – cash is trash står det skrevet på inngangsdøren til det nye bevertningsstedet (Funkis) i mitt nærmiljø. Hvilket for så vidt er helt greit for meg. Jeg bruker nesten ikke kontanter lenger og har derfor sjelden (for ikke å si aldri) småpenger på meg. Min enste sperre mot å bruke kort, uansett hvor lavt beløpet enn måtte være, har vært om selgeren finner det irriterende at kunder betaler småbeløp med kort. I henhold til Funkis’ forretningsidè synes tydeligvis ikke dèt å være noe problem, kanskje ganske enkelt på grunn av prisnivået. Det skal godt gjøres å gå ut og samtidig komme under hundrelappen.

En (kanskje) uforutsett følge av mangelen på kontanter, herunder småpenger, er at jeg faktisk ikke besitter noen, når jeg beveger meg fra A til Å i oslo sentrum. Jeg har ganske enkelt ingen småpenger å avse til alle dem som måtte spørre (tigge) – det står ikke en gang på min egen holdning til å forby eller tillate offentlig tigging i Oslo by- det er en automatisk følge av at stadig flere transaksjoner utføres pr kontant- og/eller kredittkort. Det er heller ikke uvanlig at barn og ungdom får ukelønn (månedslønn) overført til et betalingskort. Selv har jeg opplevd å få pengepremier i form av Visa kontantkort. Kontante penger betyr altså stadig mindre i den offisielle (legale) økonomi. Når en tigger vifter med pappkruset eller spør meg om jeg har noen småpenger å avse, blir svaret faktisk nei. Jeg har hverken mynter eller sedler på meg.

Sett i lys av regjeringen Solbergs kamp mot tiggere i norske byer; kanskje man ikke behøver å trå til med nye lover på et område som er i ferd med å løse seg av seg selv? Både Frp og Høyre var snare til å kritisere den rødgrønne regjeringen for en forbudspolitikk. Nå har de etter min mening gått i den første fellen selv; det skal ikke lenger være lov å tigge om penger. Hva nå definisjonen av tigging enn måtte bli. I så måte er regjeringen Solberg mer enn proaktiv. Kanskje hadde problemet med uønskede tilreisende (rumenske) tiggere løst seg av seg selv. Når kontanttilstrømningen avtar, forsvinner også tiggerne. I så måte lever slagordet cash is trash – plastic is fantastic – også opp til sitt rykte.

marita.synnestcedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.