Nå går plasten i restavfallet!

Selv om jeg ikke er flinkest i klassen hva angår å hindre plast i å komme inn i huset, har jeg hatt tilnærmet nulltoleranse mot å kaste plast i posen med restavfall. Alt går i de blå posene, selv om ikke alt er like renvasket. Det i den tro at plasten blir gjenvunnet eller destruert ved nærmeste anlegg for håndtering av søppel.

Slik er det imidlertid ikke. Jeg har fått nyss om at de blå posene med plast blir sendt til Tyskland, for å bli gjenvunnet eller destruert der. Selv om den norske stat har betalt for prioritert plass i forbrenningsovnen og vår plast faktisk blir tilintetgjort, sliter Tyskland likevel med et kapasitetsproblem. De har for mye plast – og eksporterer derfor tonnevis med plast til Kina, som heller ikke har kapasitet til å håndtere de mengdene som strømmer inn i landet. Dermed havner plasten i havet.

Dette er kortversjonen, skrevet av en som ikke har særlig peiling på hverken søppelhåndtering eller miljøvern. Men jeg skjønner at vi blir lurt, når vi ved å kildesortere plast ikke løser noe som helst, vi skaper bare problemer i neste ledd i kjeden. Alt som legges i posen med restavfall håndteres imidlertid lokalt. Derfor burde vi slutte å kildesortere plast og heller håndtere den som restavfall.

Jeg har også lagt av meg den dårlige samvittigheten jeg ellers har hatt, når jeg har bedt om en plastpose til matvarene mine. Miljømessig er det bedre å bruke plastposer enn poser laget av papir eller bomull. Det fordi det totalt sett er mer ressurskrevende å lage poser av papir og bomull, særlig økologisk bomull. Dersom plastposene brukes som søppelposer til restavfall, er det faktisk det beste. Jf NRKs “Folkeopplysningen”.

Heretter kommer jeg til å legge all plast i restavfallet. Og jeg oppfordrer andre til å gjøre det samme. I hvert fall inntil vi får en tilfredsstillende løsning på hvordan plasten skal håndteres. Jeg viser også til en artikkel på minerva.no, skrevet av Aksel Fridstrøm og publisert den 20.05.2019: “Om du vil redde havet bør du slutte å kildesortere plast”.(https://www.minervanett.no/om-du-vil-redde-havet-bor-du-slutte-a-kildesortere-plast/)

marita.synnestvedt@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.