Driver Helse Sør-Øst heksejakt på Smerte Medisinsk Institutt?

SMIDet verste er at ordren om nedleggelse og innstramning i pasienttilbudene kommer fra den rødgrønne regjeringen – den som liksom skal være så jovial og omsorgsfull.

Jeg har siden 2007 vært pasient ved Smerte Medisinsk Institutt på Majorstuen i Oslo. Som kronisk smertepasient nøler jeg ikke med å si at deres ulike tilbud har bidratt til å inngi meg en smule livskvalitet. Enn videre; frikortet gjelder. Jeg har derfor kunnet benytte meg av lindrende behandlinger jeg ellers ikke ville hatt råd til. Jeg har også anbefalt alle de jeg kommer i kontakt med – og som sliter med smerter – å henvende seg dit. Jeg tror også at de har filialer andre steder enn på Majorstuen.

Fra nyttår ble imidlertid alt snudd på hodet. Anestesilegen min måtte slutte, stillingshjemmelen var blitt inndratt av Helse Sør-Øst. Hun var ikke alene om det, også andre stillingshjemler ble inndratt. Vi er mange som har forsøkt å klage, blant annet ved å prøve å få media interessert, det samme med politikere – og selvfølgelig direkte til Helse Sør-Øst. Jeg har fått mange svar. Alle inngår dessverre i samlingen med GPP (nada). I så måte er det utrolig hvordan offentlige instanser klarer å bruke en hel A 4-side på å si akkurat ingenting.

Kort tid etter fikk jeg en henvendelse fra Helse Sør-Øst med spørsmål om hvorvidt jeg hadde fått konkrete behandlinger, angitt pr dato. Det ble sagt at det var en rutinekontroll. Jeg har aldri tidligere vært borte i noe lignende, men syntes sammentreffet var litt for tilfeldig til å virke troverdig.

Men det stopper ikke her. Fra mai måned ble det slutt på at akupunkturbehandlinger skulle kunne dekkes av frikortet. Nå må pasienten ta hele regningen. Det vil således bli et spørsmål om økonomi i hvilken grad jeg kan fortsette med livskvalitetsnødvendige behandlinger ved Smerte Medisinsk Institutt. Hvor mange pasienter har allerede falt av? I hvilken grad vil behandlingstilbudene bli opprettholdt når det mangler stillingshjemler til å forestå dem? På meg virker det som om Helse Sør-Øst gjør hva de kan for å nedlegge Smerte Medisinsk Institutt. Det verste er at ordren om nedleggelse og innstramning i pasienttilbudene kommer fra den rødgrønne regjeringen – den som liksom skal være så jovial og omsorgsfull. Jeg for min del vil bruke betegnelsen offentlig omsorgssvikt overfor en pasientgruppe som ikke har (økonomiske og praktiske) ressurser til å kjempe for egen sak.

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.