Ekebergparken ett år – hipp hurra?

IMG_0705For meg er det imidlertid ubegripelig at man kan bruke så mye midler på å parkifisere og frisere et i seg selv aldeles nydelig og naturskjønt område, slik at det for allmennheten nærmest fremstår som overstimulert, mens forfallet sprer seg i de tilstøtende områdene.

Den 26. September er det ett år siden den høytidelige åpningen av Ekebergbarken. De fleste som har besøkt parken vil nok betegne anlegget som suksessfult. For oss som til daglig har brukt området for mosjon og rekreasjon stiller saken seg i et noe annet lys. Vi har fått en attraksjon, men mistet et naturområde. Ekorn og rådyr har måttet vike for blinkende, roterende og støyende installasjoner. Vi har ikke lenger samme mulighet for fred og ro. Området er blitt urbanisert.

Det verste er at skogstier, som tidligere bare var tilgjengelig til fots, hest og på sykkel, nå er blitt «asfaltert» og tilrettelagt for biltrafikk. Det het seg at parken også måtte bli tilgjengelig for rullestolbrukere, men i løpet av det året parken har eksistert har jeg ikke støtt på en eneste rullestol. Derimot må jeg ofte vike for biler. Et anlegg som Ekebergparken trenger stadig til vedlikehold. For parkens vedkommende betyr vedlikehold menn som kjører rundt i biler for å klippe, beskjære, anlegge og utplassere ved hjelp av motoriserte støyende redskaper. Selv bruker de hørselsvern. Vi andre må bare snu og ta en annen vei. Tidligere var det greit å slippe bikkjer og unger løs. Området var så godt som bilfritt. Det er det ikke lenger nå. Området er blitt motorisert.

Regnskapet for det første året viser et negativt driftsresultat på 34 millioner kroner. Ifølge Christian Ringnes, Ekebergparkens initiativtager og økonomiske sponsor, er det umulig å få en slik park til å gå med overskudd. Så lenge stiftelsen hans tar det økonomiske ansvaret får det ikke noen negative økonomiske konsekvenser for Oslos befolkning. Hva som vil skje når eller hvis Oslo kommune overtar ansvaret får tiden vise. Sannsynligvis vil Ekebergparken bare bli stående og forfalle, slik den kommunale grunnen i umiddelbar nærhet til Ekebergparken gjør. Det gjelder blant annet Kafé Utsikten, som ble bygget samtidig med den første Ekebergrestauranten. Stedet har ett av Oslos beste utsiktspunkter. Tidligere kom det da også busslaster med turister for å nyte den naturskjønne utsikten og kanskje smake på tradisjonsrike norske vafler. Stedet var den reneste idyll og et meget populært sted inntil Mattilsynet fikk det for seg at stedet ikke lenger var egnet for matservering. Det tilfredsstilte ikke dagens hygienekrav. Det er Oslo kommune som eier stedet. De ville ikke gjennomføre de nødvendige tiltakene for fortsatt drift. Hun som leide lokalene av Oslo kommune hadde ikke økonomi til å oppgradere stedet. Resultatet ble at kafédriften opphørte. Nå står bygningen og forfaller, slik mange av de andre bygningene i Oslo kommunes eie også gjør. Ekebergområdet har fått en turistattraksjon – Ekebergparken – men mistet et kjempepopulært rekreasjonssted for lokale turgåere og tilreisende turister. Sistnevnte loses vel nå til Ekebergrestauranten eller Karlsborg, et nytt serveringssted driftet av Ekebergparken, mens vi lokale turgåere kan ta med matpakken og se på at den en gang så idylliske Kafé Utsikten forfaller mer og mer. Oslo kommune burde virkelig skamme seg!

For meg er det imidlertid ubegripelig at man kan bruke så mye midler på å parkifisere og frisere et i seg selv aldeles nydelig og naturskjønt område, slik at det for allmennheten nærmest fremstår som overstimulert, mens forfallet sprer seg i de tilstøtende områdene. I stedet for å anlegge flere bilveier og sette ut flere skulpturer i Ekebergskogen burde man ha brukt noe midler på å sette i stand Kafé Utsikten, slik at vi turgåere får tilbake serveringsstedet vårt – og slik at turister som måtte forville seg til Oslo får oppleve hva byen markedsfører seg som; en grønn og naturskjønn by.

marita.synnestvedt@gmail.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.