Problematisk parkering i Steinhammerveien

I Steinhammerveien, mellom Holtet og Sørli, parkeres det på begge sider av veien. Det hindrer fremkommeligheten for både biler og fotgjengere. Søppelbilen har ved flere anledninger måttet snu og prøve å ta seg inn i veien fra den andre enden. Som fotgjenger tvinges jeg til å gå midt i veien, fordi det ikke er plass til å bevege seg langs hagegjerdene. Flere beboere har klaget til Trafikketaten. En tid ble det satt opp et midlertidig parkering-forbudt-skilt på den ene siden av veien, men det er nå fjernet. Langs Holtveien, som er en parallellvei til Steinhammerveien, står det til orientering parkering-forbudt-skilt langs hele den ene siden av veien. Av hensyn til fremkommeligheten, både for fotgjengere, syklister og bilister – for ikke å snakke om utrykningsbiler – vil jeg be om at det blir satt opp parkering-forbudt-skilt langs den ene siden av veien også hva angår Steinhammerveien.

Marita Synnestvedt
medlem Nordstrand MDG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.