Hellfire Forlag!

Etter ca 15 år utenfor arbeidslivet, ser det endelig ut til at jeg har fått meg jobb som forlagsdirektør på eget forlag. Det var ikke mer enn noen tastetrykk, så var det gjort. Første utgivelse er planlagt til å være klar for salg den 6. juni 2018.  Jeg vil foreløpig ikke røpe tittelen.

Her er utdrag av mailen jeg fikk fra Nasjonalbiblioteket:

Vi viser til søknad om ISBN.  Vi har behandlet søknaden.

Hellfire Forlag er tildelt forlagsnummer 978-82-691089 og en serie med 10 unike ISBN. Listen med nummer oppbevares hos ISBN Norge.
                     
Nasjonalbiblioteket (NB) forvalter Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument. I følge loven skal alle publikasjoner som gis ut av norske utgivere leveres til NB. Alle typer dokumenter er avleveringspliktige, uavhengig av medium. Formålet er å sikre at de blir tatt vare på og blir tilgjengelige for forskning og dokumentasjon. Med allment tilgjengelig menes publikasjoner som selges, leies ut eller spres utover en privat krets. 
 
Trykte publikasjoner skal som hovedregel leveres i syv eksemplar. Utgiver skal da levere fem eksemplar og trykkeriet to. Dersom utgiver trykker publikasjonen selv eller bruker utenlandsk trykkeri, skal utgiver levere alle syv eksemplarene. Publikasjonene skal leveres vederlagsfritt og dette innebærer at utgifter til trykking og forsendelse bekostes av utgiver/trykkeri. I spesielle tilfeller kan avleveringsplikten reduseres, og det kan søkes om refusjon for produksjonskostnadene.
 
Publikasjoner på andre fysiske format enn papir, for eksempel lydbøker, skal avleveres i to eksemplar av utgiver. E-bøker og digitale utgivelser er også avleveringspliktige, slike skal bare leveres i ett eksemplar.

For at vi skal kunne bevare e-bøker i fremtiden, er det viktig at filer er i et åpent format, f.eks epub eller PDF, og uten DRM dersom det er mulig.

 
Vennlig hilsen
Nasjonalbiblioteket
ISBN Norge

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.