Åpent brev til Helse Sør-Øst 2: Hvorfor vil dere frata meg livsnødvendig behandling?

SMII halvannet år har eg vært smertepasient ved SMI (Smerte Medisinsk Institutt) og fått nødvendig intravenøs behandling ca hver 14. dag eller oftere, avhengig av behov. Jeg nøler ikke med å kalle behandlingen for livsnødvendig, selv om jeg ikke umiddelbart dør rent fysisk, dersom jeg ikke får den. Nødvendigheten knytter seg til livskvalitet; regelmessig behandling gir meg et visst overskudd til å takle mer enn smertene, som f eks å møte mennesker, pynte til jul, glede meg over livet.

Uten den intravenøse behandlingen blir livet straks langt vanskeligere å takle. Jeg legger ikke skjul på at tankene dreier seg mer om å si at nok er nok, jeg finner ikke lenger livet verdt å leve. Man behøver nødvendigvis ikke bli gammel for å bli mett av dage. Det holder med noen år i et personlig smertehelvete. Er ikke Helse Sør-Øst klar over hvordan kroniske smertepasienter lider?

Når det kommer til livets siste fase synes de fleste å være enige om å fokusere på at den døende ikke skal ha smerter. Hvorfor skal ikke samme prinsipp gjelde for oss som er for friske til å dø på naturlig vis, men for syke til å leve uten medisinsk hjelp? Fra nyttår inndro Helse Sør-Øst avtalehjemmelen som gir en smertelege muligheten til å gi meg og andre kronikere anledning til å leve et noenlunde normalt liv. Det er også snakk om å inndra flere slike stillingshjemler.

Jeg skjønner at det har med økonomi å gjøre, men hvorfor ikke heller skjære ned på administrasjonen? Hvorfor skal det alltid gå ut over brukerne av en tjeneste? I dette tilfellet gjelder det kroniske smertepasienter som står absolutt nederst på pasientstigen. De (vi) er som oftest uføretrygdete og med små muligheter til å kunne betale hva en slik behandling virkelig koster. Hvilken begrunnelse har Helse Sør-Øst for å frata oss dette tilbudet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.