NRK P1 – Radio Fjoll

nrk p1Det er gått snart ett år siden NRK P1 la om sitt sendeskjema. Aftenpostens mediekommentator, Per Haddal, var raskt ute med å karakterisere sendingene som papegøyekor, hvor alle etterplaprer hverandre. Etter å ha skrudd litt av og på gjennom året som har gått, vil jeg tilføye at NRK P1 har gått fra å være en allmennkanal til å bli et fjollestudio for fjortiser. Jeg har, i tillegg til mange andre forhenværende lyttere, skrudd av for godt. Selv reklameinnslagende i konkurrerende reklamefinansierte kanaler fremstår som seriøs informasjon i forhold til NRK Radio Fjoll.

I det siste er det også kommet massiv kritikk av gamlingenes yndlingsprogram, Nitimen, blant annet på grunn av banning og ufin språkbruk. Med tanke på at Nitimens gjennomsnittslytter er 59 år, synes det merkelig at også dette programmet er lagt på fjortisnivå. Fjoll og fjortismusikk har således gjort ikke bare Nitimen, men også de fleste andre sendingene uegnet for voksne mennesker med et visst anstrøk av intellekt og behov for fornuftig samtale. Fjolleriet begynner allerede klokken seks om morgenen, der programlederne i Østlandssendingen kniser og fniser og trekker hverandre opp til de holder på å gå av skaftet. Det må i denne forbindelse nevnes at både Buskerud- og Hedemarkssendingen fortsatt domineres av voksne, oppegående mennesker. Ikke alle lokalsendinger er med andre ord – og heldigvis for det – blitt ødelagt av papegøyeplapring og tomgangssnakk.

Enda verre blir det faktisk ut på formiddagen. Det virker som om programlederen holder på å le seg i hjel av egenproduserte og for andre uforståelige vitser. Når vedkommende hyler og ler på det aller verste, trykker i hvert fall jeg på avknappen. Jeg orker rett og slett ikke den lydforurensning som NRK P1 produserer. Enn videre tillates alle å breke på sin egen uforståelige dialekt (sosiolekt), slik at de eneste ansatte som fremdeles snakker på et noenlunde sobert bokmål utrolig nok representeres av ”våre nye landsmenn”, det vil si unge voksne med foreldre født i utlandet. Kanskje NRKs ledere burde vurdere å sende i hvert fall de av sine ansatte som skal formidle nyheter og annen viktig informasjon på kurs i såkalt morsmålsopplæring?

Jeg vet ikke hvor mange lyttere NRK P1 har klart å fordrive i løpet av året som er gått siden sendingsskjemaet ble lagt om. Eller om store grupper av fjortiser har strømmet til lavmålssendingene. Jeg vet bare at jeg har skrudd av. Og jeg tror det blir for godt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.