Norsker erstatter nordmenn

NorgeMed bakgrunn i erfaring fra fremmedspråklige innføringsklasser, er derfor norsker kommet inn som et meningsfullt alternativ til nordmenn.

Tidligere i år presenterte Norsk språkråd en del nyord. Størst oppmerksomhet fikk begrepet å nave. Særlig uføretrygdete følte seg uthengt, da det å nave gir uttrykk for en aktiv handling. Til forskjell fra uførhet, som normalt ikke er en tilstand man bare kan velge bort. I motsetning til det aktive det å nave representerer uførhet en passiv tilstand. Det er noe ganske annet.

Mindre oppmerksomhet fikk begrepet norsker. Vi snakker om dansker og svensker, men ingen norsker. Det heter nordmenn. Særlig innvandrere har problemer med denne forskjellen. De sier norsker uten å tenke over det. Men også fra likestillingshold er det påpekt at begrepet nordmenn som sekkepost for både kvinner og menn, er uheldig. De vil likevel ikke gå inn for å skjelne mellom nordmenn og nordkvinner, da kjønssnøytrale ord er å foretrekke.

Med bakgrunn i erfaring fra fremmedspråklige innføringsklasser, er derfor norsker kommet inn som et meningsfullt alternativ til nordmenn. Det vil imidlertid ikke bli forbudt å bruke ordet nordmenn, men det er heller ikke lenger feil å si norsker. Et godt eksempel på at våre nye landsmenn kan tilføre oss noe nytt, både språklig og likestillingsmessig.

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.