Jøden Jo Benkow

Jo BenkowStempling av mennesker som ”jøde” eller ”muslim” er en måte å ekskludere mennesker på, selv om det i utgangspunktet ikke behøver å være slik ment.

I dag ble Jo Benkow begravet. Han ble 88 år gammel. I nyhetsendingene etter dødsfallet er hans jødiske bakgrunn blitt påpekt, blant annet at han var den første jøden som ble valgt inn på Stortinget. Nettopp denne påpekningen av religiøs tilhørighet er noe som norske jøder og muslimer har til felles, uansett om de er troende eller ikke.

Selv er jeg oppvokst med Jo Benkow som en anerkjent høyrepolitiker. I offentlig sammenheng opptrådte han som politiker og det er det han vil bli husket for, i alle fall av oss som ikke er så opptatt av religion, men mener at det får være en privatsak. Jo Benkow er heller ikke den eneste norske jøde som har preget norsk offentlighet – ikke på grunn av sin jødiske herkomst, men på grunn av sitt yrke eller kunstneriske begavelse. Det er det sistnevnte som bør ha offentlig interesse.

Når alle vi som er født innen den kristne kulturkrets dør gjøres det ikke noe poeng ut av det. Vi blir ikke omtalt som spesifikt kristne hvis vi ikke har gjort noe spesielt innenfor et av de kristne samfunnene. Det befinner seg også mange agnostikere, humanister og ateister innenfor den kristne kultursfære. Jeg antar derfor at mange mennesker innenfor andre religiøse kulturkretser heller ikke er spesielt religiøse. De har ikke gjort annet enn å bli født av foreldre som blir stemplet som tilhørende en bestemt religion, også disse kanskje uten å være spesielt religiøse.

Stempling av mennesker som ”jøde” eller ”muslim” er en måte å ekskludere mennesker på, selv om det i utgangspunktet ikke behøver å være slik ment. Jo Benkow var først og fremst politiker. Det samme er Hadja Tadjik, Knut Arild Hareide og Shoaib Sultan. Eventuell religiøs tilhørighet og seksuelle legning får være en privatsak. Det er særlig viktig å ha i mente vis a vis mennesker med asiatisk utseende; vi kategoriserer dem automatisk som noe forskjellig fra oss selv og – hva verre er – setter dem i en religiøs bås. Hvilket vi ikke ville ha gjort med våre egne. Her er det yrke, inntekt, politisk ståsted som fanger nysgjerrigheten. Det bør vi huske neste gang vi ønsker å ekskludere mennesker ved å tillegge dem en religion de kanskje ikke bekjenner seg til.

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.