Fornøyd med Vinkelplassen?

vinkelgårdenSannheten er at Majorstuen har mistet noen av sine attraktive og spennende butikker. Det samme har vi kunder. I stedet for å gå forbi – eller kikke inn i – flere spesialforretninger blir vi møtt av en påtrengende bankbygning i flere etasjer.

Etter å ha vært gjemt bak plast og plank i aldri så lang tid har Vinkelgården, plassert i krysset mellom Bogstadveien og Kirkeveien, omsider blitt avduket. Jeg skulle så gjerne ha tilføyd ”og gjenoppstått i sin fordums prakt”, men denne vet jeg lite om og jeg er heller ikke så fornøyd med resultatet. Det går ikke så mye på de tekniske sidene ved oppusningen – de vet jeg heller ikke så mye om – men ved byggets funksjon i forhold til beliggenhet, som tradisjonelt har markert inngangsportalen til Oslos mer eksklusive handlegate; Bogstadveien. Christian Ringnes, eiendomsinvestoren som har latt bygget pusse opp, sier seg derimot fornøyd. Som han selv sier, han fikk muligheten til å leie hele bygget ut til DNB – og valgte den muligheten. Det er imidlertid her det begynner å butte for alle oss som ikke tjener på investeringen, men bare er nødt til å leve med resultatet av den.

Sannheten er at Majorstuen har mistet noen av sine attraktive og spennende butikker. Det samme har vi kunder. I stedet for å gå forbi – eller kikke inn i – flere spesialforretninger blir vi møtt av en påtrengende bankbygning i flere etasjer. Jeg har i prinsippet ingenting i mot at DNB oppgraderer sine kontorlokaler – selv om jeg rent intuitivt skjønner at det er på tide å skifte bankforbindelse – men hvorfor måtte de også ta lokalene på bakkeplan? Spørsmålet er retorisk ment. Jeg vet at det er pengemakten som rår. Når Ringnes sier seg fornøyd med valget av DNB som leietaker er det bare en omskrivning av at det var DNB som var villig til å betale mest husleie. Spesialforretningene hadde ikke råd til å betale såkalt markedsleie. Derfor er vi også vitne til at Oslo mister stadig flere mindre og små forretninger – det gjelder ikke bare i området rundt Majorstuen, men også alle andre populære steder – og får en by preget av Cubus og Seven Eleven. Bare for å nevne noen av kjedene som har lagt beslag på store deler av Oslo.

Jeg har aldri vært tilhenger av myndighetenes inngripen hva angår gjengs leie og markedsleie. Noe hensyn til tilbud og etterspørsel må man godta. Men hva hvis denne mekanismen ødelegger for mennesker med i prinsippet gode forretningsideer, men hvis økonomi ikke kan kjempe mot markedsleien? Burde ikke alle vi som ønsker oss et allsidig og spennende Oslo ytre vår misnøye med de nye gråbeingårdene og be kommunen om å iverksette tiltak for å bevare et allsidig forretningsliv?

Christian Ringnes har selv omtalt seg som bypatriot. Jeg for min del har bare sett de negative konsekvensene av at for mye makt konsentreres på en hånd. I så måte har han noe til felles med sin navnebror, den dansk-norske kongen Christian 4., han som i sin tid gav beskjed om hvor byen skulle ligge. For å dra navnespillet enda litt videre: Vi har jo allerede en Schous plass. Hvorfor ikke omdøpe Vinkelplassen til Ringnes’ plass, som en gunst til Oslos påtroppende nye eiendomskonge?

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.