Hva vil den nye regjeringen gjøre med alle dem som den forrige regjeringen skyflet fra helsedepartementet over til arbeidsdepartementet?

NAVNAV uttrykker bekymring for sine egne ansattes liv og helse, men hvor mange mennesker har NAV direkte eller indirekte drevet til en for tidlig død eller selvmord?

Noe av det aller styggeste den forrige regjeringen (etter min mening) gjorde var å frata de midlertidige uføre status som uføre. Ifølge den forrige arbeidsministeren ble diverse ytelser slått sammen til en, nemlig arbeidsavklaringspenger. Men i dette lå også en plikt til å gjennomgå avklaring av (eventuell) restarbeidsevne, i regi av NAV. Det høres i utgangspunktet vel og bra ut, dersom man har med noenlunde friske mennesker å gjøre. Verre er det hvis de i utgangspunktet er syke og behandlingstrengende. Da blir det «dyreplageri» å tvinge dem til å utføre handlinger de i utgangspunktet ikke har helse til.

Jeg var selv en av dem som – til tross for legeerklæring på at jeg ikke hadde helse til å gjennomgå kurs i arbeidsavklaring – ble tvunget av NAV, under trussel av å miste arbeidsavklaringspengene med øyeblikkelig virkning, til likevel å delta. Jeg måtte bryte etter 3,5 uker. Da sa kroppen stopp. Selv da ble jeg anmodet om å fortsette, fordi et slikt brudd ikke ville tjene min sak. Uttalelser som denne og henvisning til ytelser som blir slått sammen viser at de som bestemmer ikke skjønner hva de driver med. Helsetilstand er ikke noe man kan velge der og da. En kreftsyk blir ikke frisk bare fordi NAV krysser av for frisk på et skjema. Det samme gjelder også andre som befinner seg i en alvorlig, men ikke nødvendigvis dødelig, helsetilstand. Helsetilstand er noe man befinner seg i over tid – og som man kanskje aldri kan komme ut av, bare forsøke å leve med. Slik er det for meg – og slik tror jeg det er for mange andre av dem som ble kastet ut av sin midlertidige «fredning» som ufør.

Hva verre er; ordningen med arbeidsavklaringspenger er bare en midlertidig, maksimalt fireårig, ytelse. Det første kullet med AAP’ere mister ytelsen de får fra NAV den 1.mars 2014. Selv om man har nærmest full opptjening i Folketrygden og Statens Pensjonskasse, kan man risikere å stå på økonomisk bar bakke, bare fordi man er for syk til å gjennomgå et kurs i arbeidsavklaring. Jeg fikk f eks avslag på min søknad om uføretrygd, fordi jeg av helsemessige grunner måtte bryte. Hvilket beviser at NAVs saksbehandlere ikke har kompetanse til å ta de rette avgjørelsene hva angår mennesker som reelt sett er uføre. NAV uttrykker bekymring for sine egne ansattes liv og helse, men hvor mange mennesker har NAV direkte eller indirekte drevet til en for tidlig død eller selvmord?

Jeg vil derfor be om at de såkalt midlertidige uføre blir skyflet tilbake til helsedepartementet. Sannsynligvis befinner det seg mange mennesker i denne gruppen som på grunn av sin helsetilstand ikke en gang har ressurser til å kjempe for sin sak. De er syke og behandlingstrengende. Derfor må de ikke utleveres til NAV før de etter en medisinsk vurdering eventuelt er blitt erklært friske nok til å gjennomgå en arbeidsavklaring.

marita.synnestvedt@gmail.com

3 comments

 1. Dette er hva jeg har tenkt å sende til henholdsvis arbeidsministeren og helseministeren. Det er en sak som etter min mening faller mellom to stoler, nettopp fordi de midlertidige uføre ble skyflet over til et departement de i henhold til sin helsetilstand ikke hørte hjemme i.

  Nå haster det imidlertid med å få ryddet opp. Ytelsen bortfaller den 1. mars 2014. Den kan forlenges med enda 4 måneder til, men så er det stopp. Ønsker vi å la mennesker som har bidratt til å bygge opp dagens velferdssamfunn gå for lut og iskaldt vann – mens friske unge mennesker kan velte seg i langvarige foreldrepermisjoner og kontantstøtte?

  Jeg har ikke noe i mot velferdsordninger for friske mennesker. Men dersom det forholder seg slik at samfunnet ikke er bærekraftig ved at for mange står utenfor arbeid, bør det etter mitt syn være de friske og de raske som først får miste sine ytelser. Ikke syke og uføre.

  Like

 2. Erna sa på Dagsrevyen i dag at dette er en gruppe hennes regjering vil ta raskt tak i. Det gleder meg meget å høre. Den såkalt sosialdemokratiske regjeringen var ikke så veldig flink til å fordele midlene som den selv innbilte seg. I hvert fall ikke til dem som trengte dem.

  Jeg har hørt litt på trontaledebatten de siste dagene – og det er ekkelt hvordan sosialdemokratene forsøker å angripe den nye regjeringen, som om de selv stod for den beste fordelingen av midlene. men, for dem som ønsket å se det, var det Sigbjørn Johnsen som ville ta fra uføretrygdete særfradraget fra og med 2015. Da ville de i realiteten fått en kraftig skatteskjerpelse. Snakk om å ta fra dem som har minst.

  Man kan si hva man vil om Siv Jensen, men noe av det første hun sa var at det blir det ikke noe av. Uføretrygdete skal få beholde sitt særfradrag.

  Mon ikke noen og enhver på den norske venstreside ikke skjønner hvem som virkelig tjener folket, i betydningen folk flest.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.