MS versus NAV

NAVDen rødgrønne arbeidsministeren snakket om å slå sammen ytelser, men det som skjedde i virkeligheten var at man satte funksjonsfriske og uføre i samme bås og forutsatte at de hadde samme arbeidsevne.

I mer enn ti år har jeg kjempet mot NAV. Ikke alltid om de samme ytelsene og rettighetene, men situasjonen har vært som følger: Jeg setter frem krav om en økonomisk ytelse. NAV nekter. Jeg anker. NAV finner likevel å kunne tilstå meg ytelsen for et begrenset tidsrom. Og slik har årene gått. Ingen drømmesituasjon, men man begynner etter hvert å kjenne lusa på gangen. Trodde jeg.

I mars 2010 ble trygdetilværelsen snudd på hodet. Den rødgrønne arbeidsministeren snakket om å slå sammen ytelser, men det som skjedde i virkeligheten var at man satte funksjonsfriske og uføre i samme bås og forutsatte at de hadde samme arbeidsevne. Fra den datoen opplevdes min tilværelse i perioder som sammenhengende mareritt. Jeg er ikke i tvil om at det stressnivået som NAV påførte meg var direkte helseskadelig. Tidvis var jeg også i tvil om livet faktisk var verd å leve. Helseproblemer, økonomisk usikkerhet og utsikten til en langvarig prossess mot NAV fortonte seg som et massivt fjell, umulig å forsere. Og da jeg i våres ble klar over at den nye ytelsen faktisk var tidsbegrenset – og at jeg kunne risikere å bli degradert til sosialklient, dersom NAV ikke hadde fått satt meg i (nøds)arbeid innen februar 2014 – fikk jeg nærmest panikk. Jeg bestemte meg likevel for å bruke mine siste krefter på å få myndighetene, media og resten av verden til å innse hvilken umenneskelig behandling vi som tidligere var såkalt midlertidige uføre ble utsatt for.

Jeg vet ikke i hvilken grad jeg har lyktes med dette. Jeg har imidlertid skrevet til den nye regjeringens statsminister, helseminister og arbeidsminister og spurt om hvordan de har tenkt å håndtere saken. jeg har ennå ikke fått svar, men noe var allerede blitt satt i gang før den rødgrønne regjeringen gikk av. Flere av mine medfeller – jeg selv inkludert – ble bedt om å sende inn et nytt krav om uføretrygd. Deretter gikk det raskt. Jeg fikk først en muntlig beskjed fra NAV at de (omsider) støttet mitt krav. Så kom et brev som uttrykte det samme. Kort tid etter fikk jeg brev om at jeg var blitt innvilget varig uføretrygd fra 1.11.2013. Honnørkort vedlagt. Champagnen hadde allerede ligget på kjøl en stund. I dag føler jeg en enorm lettelse. Men tenk om NAV hadde kommet frem til samme konklusjon i 2010? Så mye lidelse jeg kunne ha vært spart for. Så mange administrative årsverk NAV kunne ha spart seg.

Selv om jeg skal arbeide med å legge kampen bak meg – jeg har ingen planer om å saksøke NAV – vil jeg likevel ikke gi meg helt før jeg vet at de som er i samme situasjon som meg selv er kommet helt i mål: Tilstått den uføretrygden de har hatt moralsk krav på siden 2010. Min egen erfaring lagt til grunn må man ha NAV med på laget. Søknader om uføretrygd blir automatisk avslått av ankeinstansene dersom NAV ikke støtter søknaden. Det har de sagt (skrevet) omtrent rett ut til meg. Med andre ord kan vi fjerne ankeinstansene med det samme. De har likevel ingen praktisk (nyttig) funksjon. Deres innflytelse og makt er illusorisk. Det mest nyttige for meg har vært å samle alle impliserte parter til et møte på fastlegens kontor – og la fastlegen få forklart i klartekst hvordan situasjonen egentlig er. Samtaler fjes til fjes gjør mer inntrykk enn sorte bokstaver på hvitt papir. Særlig for en personlighet som meg, som heller biter tennene sammen, spiser smertestillende som om det skulle være sukkertøy, fremfor å vise meg svak og spak. Fasaden må holdes, koste hva det koste vil. Sikkert dumt, dersom man står i en «offerposisjon», men man kan altså likevel vinne frem, selv mot NAV, uten å måtte legge seg paddeflat, slikke skosåler eller gi seg til å grine og bære seg. Min seier mot NAV er med andre ord ærlig og redelig fortjent. Det er jeg faktisk stolt av.

marita.synnestvedt@gmail.com

4 comments

 1. Da de rødgrønne tok over var det lange soningskøer. Disse køene fikk de ned ved å innføre ekstra soningsrabatt. I dag er køene like lang, og uten at jeg vet det for sikkert er jeg redd for at det er samme som skjer i NAV i dag. De får unna disse 62 000 i en fei, vi vil merke en stor økning i antallet uføretrygdede, åsså starter de på`n igjen med å “samle brukere”.

  Like

  • Antakelig. I hvert fall hvis de ikke først får foretatt en helsevurdering av hver enkelt. En medisinsk helsevurdering, foretatt av fastlegen og/eller en spesialist, ikke en NAV-lege som får seg forelagt noen papirer som etter et raskt blikk stemples “njet”.

   Jeg har fått en del mail fra mennesker som er blitt satt på arbeidsavklaring etter meg – og slik sett befinner seg i en noe annen situasjon. Når jeg får lagt NAV litt mer bak meg, skal jeg ta frem alle saksdokumenter, avisutklipp, blogginnlegg og mailer for å se i hvilken grad jeg kan få systematisert saken og satt den mellom to permer, hva enten de blir papirbaserte og/eller elektroniske.

   Men først trenger jeg ferie 🙂

   Like

   • Jeg vet ikke jeg. Hos meg har det stått “ferdig utprøvd” med hilsen rådgivende lege en god stund allerede. Men likevel klarte de å dra dette ut. Og jeg er jo 100% sikker på at hadde det ikke vært for at det nærmet seg 4 år med stormskritt så hadde de fortsatt å forlenge disse vedtakene om AAP for 1 år av gangen, år etter år etter år. Dette systemet gir ikke rom for omtanke for de som må leve i uvisshet over såpass lang tid!

    God ferie, det har du fortjent. Du har virkelig stått på for å sette fokus på alle oss som i løpet av denne omleggingen rykket tilbake til start! 🙂

    Like

    • Jeg betviler ikke et halvt sekund på at NAV hadde fortsatt med å forlenge og forlenge i det uendelige, hadde de hatt mulighet for det. Jeg skal som tidligere nevnt prøve å sette meg inn i “galskapen”, men først er det ferie.

     Takk for dine innspill. Alle erfaringer kaster bedre lys over helheten når man ser dem under ett.

     Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.