Carl I Hagens søppel

hageDet vil også alltid være, i ethvert samfunn, mennesker som av forskjellige grunner ikke passer inn og som selv også søker seg utenfor fellesskapet.

Det var bare så vidt jeg ikke satt teen fast i halsen her en morgen, da Carl I Hagens mest infame røst krøp ut av eteren. Som representant for Frp i Oslos bystyre ville han fremme forslag om at alle mottakere av sosialstønad i Oslo, som var i stand til det, burde stille opp hver morgen for å plukke søppel i Oslos gater og parker. Sier han, som har sagt at han vil gå til sak mot Statens Pensjonskasse fordi han mener seg snytt for pensjon. Mener han, som tilhører samfunnets toppsjikt, både hva angår lønn og status. Hvorfor da dette gemene spark rettet mot samfunnets absolutte bunnsjikt?

Mottakere av sosialstønad er utvilsomt en sammensatt gruppe. Jeg vil anta at mange av dem egentlig (for lengst) burde ha vært tilstått uføretrygd. Det vil også alltid være, i ethvert samfunn, mennesker som av forskjellige grunner ikke passer inn og som selv også søker seg utenfor fellesskapet. Mange av dem lar seg ikke tvinge, da gir de heller avkall på stønaden. Hvilket etter mitt syn er det mest rederlige i den grad vi ikke unner «taperne» blandt oss noen få lusne tusenlapper pr måned.

Hva heller med å snu på flisa og tilby enkle, men nyttige jobber, slik at de som har minst gis anledning til å kunne få litt mer å rutte med for å kunne spe på en slunken sosialstønad? Jeg vil tro det må føles bedre både for dem som har arbeidsoppgaver å tilby og eventuelle sosialklienter som selv ønsker å delta mer aktivt. Da slipper vi unna elementet av tvang og tvungent slaveri – nærmest lenkegjenger i amerkansk fengselsstil rydde opp etter den store Frp-festen.

Hva heller med borgerlønn? Lett å administrere. Lett å få. Ingen arbeidstvang. Så kan enhver bestemme hvor mye eller hvor lite man ønsker å bidra med – uten at Misunnelsens utkrøpne smålighet har noe den skulle ha sagt. For øvrig er jeg av den mening at Carl I Hagen kan plukke opp søpla si selv.

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.