1. mai-markering på Ekebergsletta

Foto- Harald TrulsrusTil forskjell fra dagens politikere, som synes å sette næringsinteresser foran alt annet, var Rolf Hofmo (1898-1966) en visjonær politiker (Ap) som innså egenverdien av tilgjengelighet til natur, også for Oslos innbyggere.

For tredje år på rad ble det i samarbeid mellom Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og «Ekebergsletta for alle» arrangert en markering ved Rolf Hofmos bauta. Samarbeidet er kommet i gang for å synliggjøre at Byrådet i Oslo er i ferd med å stykke opp Ekebergsletta bit for bit, til tross for at Nordstrand bydelsutvalg enstemmig har gått inn for fredning. Det er gitt klarsignal for nok en inngjerdet kunstgressbane. Og KFUK vil legge frem nye planer for bygging av et idrettsanlegg, etter at de foregående planene er blitt nedstemt av bydelsutvalget.

Til forskjell fra dagens politikere, som synes å sette næringsinteresser foran alt annet, var Rolf Hofmo (1898-1966) en visjonær politiker (Ap) som innså egenverdien av tilgjengelighet til natur, også for Oslos innbyggere. Han har fått hovedæren for at Ekebergsletta og Brannfjellområdet er blitt bevart som friområde. Vi blir stadig flere som har fått øynene opp for at vi er nødt til å stå samlet, på tvers av politiske skillelinjer, for å kjempe for bevaring av Ekebergsletta, noe årets markering også viste. Folk i alle aldre hadde møtt opp for å vise støtte til bydelsutvalgets vedtak om fredning.

Det ble holdt appeller ved Jan Bøhler, stortingsrepresentant og leder av oslo Ap, og Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for MDG. Det var kunstneriske innslag ved Tormod Åsgård, trompet, og Staffan William-Olsson Trio. Interesserte er velkomne til å besøke hjemmesiden for «Ekebergsletta for Alle»: http://www.ekebergsletta.wordpress.com

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.