Dalai Lama ofret på Mammons alter

Dalai LamaKanskje Norge heller burde avstå fra å være vertsskap for tildelingen av Nobels fredspris, siden det med all tydelighet har gått politikk i det? Handelspolitikk går foran alminnelig høflighet.

I år er det 25 år siden Dalai Lama, Tibets åndelige leder, mottok Nobels fredspris for sin utrettelige kamp for å frigjøre Tibet. En kamp der konsekvent har motarbeidet bruk av vold, men i stedet tatt til orde for “fredelige løsninger basert på toleranse og gjensidig respekt for å bevare den historiske og kulturelle arven til sitt folk”. Med andre ord en verdig fredsprisvinner i stiftelsens intensjoner.

I løpet av de 25 årene som har gått siden Dalai Lama mottok Nobels fredspris har det ved flere anledninger vært diskusjon rundt tildelingen. Den er blitt gitt til hva mange vil kalle både skurker og krigshissere, samt til personer som (ennå) ikke har begått noen handlinger som kvalifiserer til en fredspris.

Da Nobels fredspris i 2010 ble gitt til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo “for hans lange og ikke-voldelige kamp for fundamentale menneskerettigheter i Kina”, var det mange som reagerte fordi denne tildelingen ville komme til å irritere Kina, som i de senere år er blitt en meget viktig økonomisk samarbeidspartner for Norge. Hvilket i ettertid viste seg å være korrekt. Kina reagerte ved å vise Norge en kald skulder.

For å prøve å vinne Kina tilbake, vil den norske regjeringen ikke ta i mot Dalai Lama som kommer på jubileumsbesøk denne uken, fordi de vet at også Dalai Lama vekker harme hos de kinesiske myndighetene for sitt vrøvl om tebetansk frihet. Kinesiske myndigheter betrakter Tibet som en del av Kina. Og lukker effektivt munnen på dem som måtte ytre noe annet. Dalai Lama lever da også i eksil.

Ikke vet jeg om kineserne vil ta Norge til nåde – eller hvilke andre botsøvelser Norge må gjøre for å vinne tilbake sin tapte gunst – men jeg vil hevde at det å ikke behandle Dalai Lama med samme respekt og verdighet som passer seg for hvilken som helst av tidligere mottakere av fredsprisen setter Norges troverdighet som forkjemper for fred og beskytter av menneskerettigheter på alvorlig prøve. Kanskje Norge heller burde avstå fra å være vertsskap for tildelingen av Nobels fredspris, siden det med all tydelighet har gått politikk i det? Handelspolitikk går foran alminnelig høflighet. I så måte opptrer Norge som en minion for Mammon, hvis religion kalles markedsøkonomi.

Heldigvis finnes det både politikere og andre som fremdeles har gangsynet i orden. Onsdag den 7. mai blir det arrangert en velkomstmarkering for Dalai Lama. Det skjer på Eidsvolds plass (foran stortinget) kl 10.30. Jeg skal dit. Skal du?

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.