Ekebergsletta i ferd med å bli stykket opp – bit for bit

IMG_0106Gravemaskiner er i full gang med å anlegge nok en kunstgressbane, inngjerdet og myntet på de få, gjort utilgjengelig for allmennheten. Hva Nordstrands bydelsutvalg har ment om bevaring av Ekeberg ser altså ikke ut til å spille noen rolle.

Vi som er vokst opp med Ekeberg som et selvfølgelig midtpunkt for naturutfoldelse har alltid hørt at området er fredet. Ekeberg er et område som skal være tilgjengelig for alle, ikke bare for dem som driver med organisert idrett. Inntil Christian Ringnes kom med sitt forslag om å anlegge skulpturpark på deler av området, innbiller jeg meg at også Oslos politikere trodde at Ekeberg var fredet. I hvert fall fikk «idretten» høre det hver gang de søkte om å få deler av området omregulert til spesifikke idrettsformål. Ringnes synes imidlertid å være en mann som ser «muligheter» der andre bare ser «hindringer», hvilket medførte et paradigmeskifte i Oslos politikeres syn på området. Juridisk sett viser det seg visstnok at Ekeberg ikke er like fredet som vi alltid har trodd. Juridisk sett kan man visst gjøre ganske mye uten å bryte statuttene for bruken av området.

Da Ringnes fikk Oslos politikere med på ideen om en skulpturpark på Ekeberg, hevdet motstanderne av parken at det ville medføre at andre aktører, som tidligere hadde fått nei til å anlegge bygg eller inngjerde områder på Ekeberg, nå ville stille i kø med sine spesifikke forslag – under mantraet «når Ringnes får lov, må også vi få lov». Hvilket også skjedde. KFUK, som har noe bygningsmasse og uteareal på Ekebergsletta, la omtrent umiddelbart planer om å anlegge et stadion, inkludert fasiliteter som svømmebasseng, samt anlegge boliger i tilknytning til prosjektet. Anlegget ville stått og tårnet som et kjempemessig murkompleks på Ekebergsletta. Planene fikk imidlertid både naboer, alle vi som bryr oss om området og bydelsutvalget til å reagere. Bydelsutvalget sa tvert nei. Det førte til nok et utkast fra KFUK’s side, som også ble nedstemt. I disse dager legger de frem forslag nr tre eller fire. De tar ikke Nordstrand bydelsutvalgs vedtak om bevaring av Ekebergsletta til etterretning, men fortsetter å kjøre på. Dessverre er det slik at bydelsutvalgene ikke har noen reell makt, dersom Oslos byråd mener noe annet. Det er stor mulighet for at de ikke har «samvittighet» til å nekte KFUK det Christian Ringnes fikk, nemlig en stor jafs av Ekeberg. For – som «alle» vet – det er jo så mye å ta av.

Første mai ble det holdt en markering ved bautaen reist til minne om Rolf Hofmo (1898-1966), en visjonær arbeiderpartipolitiker som innså egenverdien av tilgjengelighet til natur, også for Oslos innbyggere. Han har fått hovedæren for at Ekeberg og Brannfjell er blitt bevart som friområde. Et par dager senere ble det satt opp gittergjerder rundt et område rett ved bautaen. Gravemaskiner er i full gang med å anlegge nok en kunstgressbane, inngjerdet og myntet på de få, gjort utilgjengelig for allmennheten. Hva Nordstrands bydelsutvalg har ment om bevaring av Ekeberg ser altså ikke ut til å spille noen rolle. Det ender vel med at også KFUK får det som de vil. Næringsinteresser har en ekkel tilbøyelighet til å bli satt foran alle andre hensyn. I hvert fall i Oslo. Ironisk nok står det inngravert på Rolf Hofmos bauta: «Fysisk fostring. Åndelig vekst». Hvilket ikke lenger synes å være meningsbærende for dagens samfunn.

marita.synnestvedt@gmail.com

2 comments

  1. Førstkommende torsdag den 21. mai 2014, kl 20:00 vil «Ekebergsletta for Alle» holde et åpent møte foran inngangen til ponnyridningen på EKT. Der vil vi orientere om status på sletta, nærvær på bydelsdagene nå til helgen og veien videre.

    Like

  2. I morgen, 17.12.2014, vedtar bystyret KFUK’ s planer om et stadionanlegg på Ekebergsletta. Opprinnelig var Nordstrand bydelsutvalg i mot. Så ble Høyre-representantene innkalt på teppet og bedt om å tenke seg om. Dermed ble det slått splid i bydelens massive motstand, hvilket gjør det desto enklere å la næringsinteressene få det slik de vil ha det.

    Hva med den opprinnelige ideen om et friluftsområde for alle?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.