Hva er havnevirksomhet?

Som en av de aller nærmeste naboene til det nyetablerte grus- og asfaltverket på Ormsund kai, mottar jeg jevnlig informasjon fra Oslo Havn. Forleden kunne de informere meg om at «lovverket gir rom for mye aktivitet på dagtid og at det ikke lenger er spesielle krav til støy på kveldstid på Ormsund terminal». Det siste har jeg allerede fått merke. Da containerne lå her, ble det stilt krav til å holde støyen på et dempet nivå, slik av vi som naboer skulle få kunne sove om natten. Havnearbeiderne ble til og med sendt på kurs, der de skulle lære å sette containerne pent ned, i stedet for å slamre med dem. Metall mot metall gir en infernalsk lyd. Nå hører jeg lyden av maskiner – gravemaskiner, lastebiler mv – som durer og går hele kvelden. I tillegg til lyden av metall mot metall, når grabben treffer skipets lasterom. Støynivået er med andre ord like ille (eller verre?) som det alltid har vært. Det rives og bygges over en lav sko over hele Nordstrand. Felles for byggeaktivitetene er at de innstilles på et tidspunkt på ettermiddagen eller kvelden, i hvert fall hva maskiner angår. Jeg regner med at det skjer som følge av (et lovpålegg om) hensyn til naboene. Hvorfor skal ikke den samme regel gjelde for grus- og asfaltverket på Ormsund? Det kan da ikke haste like mye å få losset en båt med sand som med bananer?

Oslo Havn ville «samtidig få minne om at terminalen på Ormsund er regulert til havn. Det eneste vi ikke har lov å gjøre på Ormsund er kranbasert containerdrift og skrapjern håndtering. All annen havnedrift er lov, og skal gjøres innenfor blant annet støygrenser i henhold til T-1442. Aktivitet på kaia kan forekomme både på kveld og natt, uten at det er brudd på støyreglene». Det Oslo Havn i praksis sier er at alt utenom containerdrift – som jo i de flestes oppfatning assosieres med havnevirksomhet – nå kan defineres som havnevirksomhet. Herunder det nyetablerte grus- og asfaltverket. For meg lyder dette som en underlig anvendelse av lover og regler. Jeg har forstått det slik at containerdriften ble flyttet på grunn av støyen den medførte for oss naboer. Da hjelper det ikke oss om Oslo Havn begynner med andre, like støyende aktiviteter. For ikke å snakke om all den forurensning som grus- og asfaltverket påfører oss.

I en debatt om det nyetablerte grus- og asfaltverket fikk jeg vite følgende om asfalt:

En EPA vurdering på hot mix asfalt anlegg avslører at disse anleggene avgir 770-2,000 farlige luftforurensende stoffer (Manchester) hvert år. Manchester, også kalt giftige luftforurensende stoffer eller luft toxics, inkluderer PAH. Asfalt behandling og overbygg fasiliteter kan være ansvarlig for noen luftforurensende stoffer som Heksan, fenol og formaldehyd. Ifølge en av to studier utført av Blue Ridge Environmental Defense ligaen, egenskapsverdi for boliger i nærheten asfalt planter har rapportert tap av opptil 56 prosent. Disse beboere rapportert 45 prosent via undersøkelse at de opplevde forverret helseproblemer etter asfalt anlegget åpnet. Helsetilstander rapportert omfatter høyt blodtrykk, bihuleproblemer, kortpustethet og hodepine.

Det er forurensningen jeg frykter mest. Nede på kaia ligger sandhauger, grushauger og slagghauger, som alle gir fra seg svevestøv. Når asfaltkokeren går, kommer det ut en hvit damp. Om det er denne som gir den stikkende lukten, vites ikke. Men ett er sikkert. Jeg kom ned fra fjellet omtrent samtidig med oppstarten av asfaltverket. Omtrent samtidig måtte jeg øke dosen av astmamedisiner. I de siste ukene har jeg også hatt mer pusteproblemer og tilfeller av hodepine enn jeg hadde for bare noen måneder siden. Tilfeldig? I fjor døde i underkant av 200 mennesker i Oslo som følge av luftveisproblemer. Jeg ønsker ikke å bli en del av denne statistikken – og må derfor helt seriøst vurdere å flytte, dersom vi ikke kan få flyttet grus- og asfaltverket ut av boligområdet på Bekkelaget, til et sted det ikke medfører helsemessig fare for lokalbefolkning. Ironisk nok står det, med fet og uthevet skrift, nederst på brevet fra Oslo Havn: Oslo Havn KF jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by. De kan jo kanskje begynne med å flytte det nyetablerte mobile grus- og asfaltverket på Ormsund kai.

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.