Norske barn i Syria

Den siste meningsmålingen sier at 6 av 10 spurte mener at barn av norske IS-kvinner bør hentes hjem til Norge. Barna er norske statsborgere, de skal ikke lide for hva foreldrene måtte ha gjort, altså bør de få komme til Norge. Det til tross for at de er født i Syria.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til flertallet, i hvert fall ikke på prinsipielt humanitært grunnlag. Spørsmålet jeg stiller meg er likevel: Hva ligger i det å hente barna hjem til Norge? Inkluderer det også foreldrene? Far er mest sannsynlig drept i krigshandlinger, men hva med mor? Følger hun med på lasset? Like så sikkert som at barn aldri bør lide for sine foreldres forbrytelser, er det at voksne mennesker, foreldre inkludert, alltid bør være beredt på å ta konsekvensene av sine egne handlinger.

Enn videre; hvor befinner barnas nærmeste slektninger seg? I Norge eller i Syrias naboland? Hvis barna har slektninger i “nærområdene”, bør de sendes dit eller hentes til Norge, for så å bli plassert i norske fosterhjem? Alt dette er spørsmål jeg vil ha svar på, før jeg sier meg enig eller uenig i hvorvidt norske barn bør hentes hjem fra Syria.

Hva jeg går fullstendig imot er imidlertid følgende: Barna brukes som vikarierende motiv for at “angrende” familiemedlemmer skal følge med på lasset. Jeg har sett det før –  i asylsaker. Det er alltid snakk om at barna må få komme hjem til Norge. Man unnlater konsekvent å nevne at barna har foreldre, som i virkeligheten er de som har presset på for å komme tilbake til Norge. Gjelder det også hva angår de norske barna i Syria, mon tro?

marita.synnestvedt@gmail.com

 

 

 

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s