Freak! – hvorfor boken ble til

Egentlig skulle jeg ha skrevet en nådeløs bok om NAV, en bok full av flengende kritikk, som ville lagt dem hudløse og maktesløse, en bok som ville føre til grunnleggende endringer for alle dem som er fanget inn i et klebrig nett av vedtak og trusler om å bli fratatt AAP. Men da jeg selv kom meg løs etter mer enn 10 års kamp, orket jeg ikke. Jeg kastet den 5 kilo tunge haugen med sakspapirer og besluttet å ikke se meg tilbake.

Men fortsatt var det mye som ville ut. Etter å ha opplevd en vanskelig barndom og oppvekst, ødelagt ryggen på grunn av en arbeidsplass med mye tungt fysisk arbeid og mistet jobben som følge av det (!), mistet et barn to dager etter fødselen og attpåtil blitt rammet av kreft, hadde jeg mye på hjertet og et enormt behov for å fortelle andre om mine erfaringer. Det fordi jeg tror på det å dele, det gjelder også erfaringer, og at man føler seg litt mindre alene og trøstesløs når man ser at også andre føler det samme.

Bokens undertittel, “Satan er veien til sannheten og livet”, gir en pekepinn mot mitt personlige filosofiske ståsted og hvorfor jeg har antatt det. Hvis man for et øyeblikk glemmer djeveldyrkelse og heller gjør som mange anarkister, antroposofer, diktere og feminister historisk sett har gjort, nemlig bruke Satan som symbol på en frihetsforkjemper som trosser det bestående, patriarkatet, diktaturet og alle negative krefter som vil undertrykke kreativitet og mangfold , åpner det for flere tolkninger enn den tradisjonelle og forhåpentligvis et mer nyansert syn på religion. For meg har det også vært et personlig oppgjør med foreldre og andre autoriteter, Gud inkludert.

Siden jeg ødela ryggen før jeg fikk anledning til å praktisere som klassisk arkeolog, har jeg måttet finne andre måter å anvende de kunnskapene jeg har innen historie og religion. I så måte betrakter jeg “Freak! Satan er veien til sannheten og livet” som en personlig seier, et vitnesbyrd på at selv om samfunnet i sin tid avskrev meg, har jeg ennå ikke avskrevet samfunnet. Jeg har faktisk levert noe tilbake. Boken har også gitt meg inspirasjon til å grave videre i materien, om den symbolske bruken av Satan og hvilken betydning det kan ha for vår tid.

“Freak! Satan er veien til sannheten og livet” foreligger hos alle som formidler bøker på nett. Boken kan også bestilles hos bokhandlere. I tillegg har jeg lagt den ut på Finn.no. Det går også an å henvende seg direkte til meg.

marita.synnestvedt@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.