Ali fremst i vaksinekøen

Inntil nylig har Norges vaksinestrategi vært følgende: Eldstemann først i køen, det selv om man synger på det aller siste refrenget eller bor alene på en øde øy. Det er en strategi jeg personlig har vært motstander av. Det fordi, som helseministeren og andre nå har sagt til det kjedsommelige, hvis alle hadde bodd i hvert sitt telt på Finnmarksvidda, ville pandemien temmelig raskt ha dødd ut av seg selv. Vi ville ikke klart å smitte hverandre. Ergo bør man selvfølgelig vaksinere der folk bor tettest, i de største byene, for så å ta det derfra.

Det er en vaksinestrategi Oslos byrådsleder har kjempet for i lengre tid. Og for kort tid siden har han også fått (delvis) medhold. Men, som de fleste sikker vet, så består Oslo ikke bare av en, men mange bydeler, flere av dem i selv selv langt større enn en middels norsk by. Grovt skissert bor de rike i romslige villaer på vestkanten mens de fattige bor i trange blokkleiligheter på østkanten. Ut fra prinsippet om først å vaksinere der det bor mest folk, sier det seg selv at de ekstra-vaksinene byrådslederen nå får tusket til seg må gå til utvalgte bydeler i Oslo øst. Vi andre må vente, selv om vi tilhører en av risikogruppene.

Siden Oslos mest trangbodde bydeler også har den høyeste andelen av innvandrere, står vi derfor i den pussige situasjonen at de som normalt står sist i køen, plutselig blir skjøvet fremst. Jeg behøver ikke lese kommentarfeltene i Dagbladet og VG. Jeg vet hva som står der. Jeg kan også godt tenke meg hva Carl I Hagen og hans like vil si. Hvis de ikke allerede har sagt det. Jeg unner selvfølgelig heller ikke Ali en vaksine jeg godt kunne trenge selv, men jeg holder meg for god til å slenge dritt om andre.

For selvfølgelig finnes det folk i Groruddalen og på Søndre Nordstrand som har gitt faen eller satt mer lit til Allah og de lokale imamene enn den norske regjering. Det er da vi må huske på at mange av disse menneskene er analfabeter i bokstavelig forstand. Dette er bydeler med alle negative faktorer samlet i en og samme trange leilighet; lav utdannelse, lav inntekt, ingen mulighet for hjemmekontor og liten tillit til norske myndigheter. Folk flest har heller ikke et landsted ved sjøen eller en hytte på fjellet de kan flykte til, når smittetrykket står på som verst.

Det siste er det naturligvis heller ikke alle “verdig trengende” i Oslos øvrige bydeler som har. Og det finnes en og annen blokk også på vestkanten. Men de som definerer seg som etnisk norske er også de som er født med ski på beina og har lange tradisjoner for å gå turer i skog og mark. På den måten er man også bedre stilt i en slik situasjon vi har nå. I stedet for å gå amok i kommentarfeltene henholder jeg meg til det jeg har ment hele tiden; for å få bukt med pandemien, må man først vaksinere der smittetrykket er størst. Dermed trakk for en gangs skyld Ali vinnerloddet. Hvis man kan bruke et slikt uttrykk i en sådan situasjon.

marita.synnestvedt@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.