Fra Astra til Zeneca

Det siste vi hadde trengt i tider som disse er (minst) fire dødsfall direkte knyttet til AstraZeneca-vaksinen. Jeg vet at at representantene for vaksinen bestrider enhver sammenheng. Men jeg vet også at fellesnevneren for de fire dødsfallene, alle yngre mennesker i tilsynelatende god form, er at de ble vaksinert med AstraZeneca. Jeg skjønner at det i store befolkninger, slik som Kina og India, blir for småtterier og regne, men i Norge har vi vanligvis ingen å miste. Vi er for få til det.

AstraZeneca-vaksinen er forståelig nok satt på vent i Norge. Mens norske myndigheter fortsatt befinner seg i tenkeboksen, er den imidlertid tatt i bruk igjen i andre europeiske land, alle med langt større befolkninger enn i Norge. Jeg skjønner at det er de store talls lov som gjelder; hvor mange kan vi tåle å miste for et felles gode?

Jeg for min del synes det er bra at norske myndigheter nøler. Med det mener jeg at man ikke skal påtvinge noen AstraZeneca-vaksinen, hvis de ikke føler seg trygge på den. På den annen side synes jeg at vi neppe har råd til å gi AstraZeneca-vaksinen det glatte lag. Globalt sett er fordelene langt større enn ulempene. Vel dør noen av blodpropp, men langt flere dør av covid-19.

Det finnes fortsatt over 60.000 doser av AstraZeneca-vaksinen på lager. Det er også høyst sannsynlig at Norge kan få utesket enda flere vaksinedoser. Jeg synes vi skal ta i mot. Jeg synes også at vi skal ta i bruk de dosene som nå ligger på vent. Men jeg synes også at vi skal gi enhver et valg; vil du ta AstraZeneca-vaksinen på eget ansvar? Ikke slik at man mister sin plass i køen for en A-vaksine, men mange nok vil alltids føle seg tilfreds på et B-lag. I mange tilfeller handler det faktisk om sannsynligheter for overlevelse. Uten vaksine er man sannsynligvis fucked up. Med vaksine har man en fair sjanse for overlevelse. Det være seg AstraZeneca eller andre vaksiner.

Jeg for min del hater felles kjøreregler. Og jeg misliker intenst at altfor mange avgjørelser tas på et nivå som synes mer desperat enn faglig begrunnet. Vi lever i et antatt demokrati. Folket får informasjon. Derfor bør det også være opptil folk flest om de ønsker å forsere vaksinekøen ved å ta en dose AstraZeneca.

Selv vil jeg avstå. Jeg stoler ikke på vaksinen. Eller egentlig; jeg vi helst ikke ha bingo! Ikke i denne sammenheng. Jeg har holdt ut til nå. Jeg kan alltids holde ut litt lenger. Men jeg synes heller ikke det er norske myndigheters oppgave å nekte dem som ikke har de samme aversjonene som meg å få sin vaksine. Det bør være opp til et hvert individ å velge hva som måtte passe for en selv.

marita.synnestvedt@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.